Säkerhetsdörrar​

Över 20 års erfarenhet inom säkerhetsdörrar har gett oss stora kunskaper och till oss ska du vända dig om du är ute efter specialdörrar med höga krav på säkerheten.

Vi erbjuder inte massproduktion utan fokuserar på kundanpassade produkter och vi tillverkar från RC5.

Vi konstruerar och tillverkar kundanpassade säkerhetsdörrar där vi främst vänder oss till fängelser, polishus, kriminalvårds- och ungdomsanstalter samt mentalsjukhus. Över 20 års erfarenhet har gett oss ovärderlig kunskap inom området och vi vet vad du som kund vill ha och kräver av dörrarna. Vi har aldrig ägnat oss åt massproduktion utan har nischat oss på specialdörrar med höga krav.

Vi har också ett samarbete med Statens Provningsinstitut där vi gör en mängd olika provningar för vårt sortiment av säkerhetsdörrar. Givetvis provar vi både själva stålkonstruktionen, glaset och låset noga så att samtliga delar av dörren uppfyller alla krav. Detta gör att vi kan tillverka produkter som klarar de allra grövsta säkerhetsklasserna (klass 3 och 4).

Language