Celler - Krim

Med våra modulbyggda förvaringsrum har vi skapat bättre förutsättningar för byggentreprenörer på marknaden.

En av flera fördelar med våra förvaringsrum (moduler) är att vikten har kunnat reduceras med ca en fjärdedel gentemot en traditionell byggnation. En betongcell väger ca 8-12 ton. MSM:s förvaringsrum väger endast ca 3,5 ton vilket är betydande vid installationer i t ex våningsbyggda enheter. Ytterligare saker som talar för våra förvaringsrum är installationer i redan befintliga lokaler samt förflyttning av befintliga moduler till nya anläggningar. MSM levererar isolerade kompletta förvaringsrum med VVS- och kraft (el). Förvaringsmodulerna kan delas in i olika kriterier: 

1. Förvaringsrum för berusade/omhändertagna personer. (LOB) 

2. Förvaringsrum för anhållna. (Polis)

Language