Combiflex

Ett flexibelt kombinationsskåp

Ett användarvänligt kombinationsskåp där vi integrerat elektronik, luft och hydraulik.

Skåpet är byggt helt i rostfritt och väl slutet så ingen fukt eller smuts kan trängas in. Pneumatik – och elskåp med absolut senaste teknik. Oljetank integrerad i skåpet. All lättåtkomligt när det gäller service. Anpassat för krävande nordiska förhållanden. Vid körning av fordonet alstras värme av oljan som gör att ex ventiler och elektronik kan hållas fri från fukt.

Combiflex är utrustat med tippventiler. Skåpet fungerar också utmärkt som förvaring av verktyg etc. Kan monteras på alla anläggningsbilar. MSM Combiflex  – ett smart val!

Language